ابراهیم زمان

نگریسته اید؟

به اینکه در این آخر الزمان ، ایران چون ابراهیمیست در میان آتش؟

و تکلیفی که بر دوش ابراهیم است؟

تجدید بنای کعبه.

و کعبه ، که همان ظهور امام زمان است.

   

در روایات آمده است که امام همچون کعبه است.

/ 0 نظر / 21 بازدید