صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

خدا،کجاست؟
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠   کلمات کلیدی:

از همان زمان کودکی

سوالی بود مرا همیشگی

خدا کیست؟چیست؟

مکان او در کدام پشت بام خانه ای است؟

کمی بزرگتر شدم

سوال من ولی،همان سوال کودکی

که خانه خدا کجاست؟

کعبه است خانه اش؟

یا که نه ، در خفاست؟

بزرگتر و بزرگتر شدم

ولی سوال من، مانده بود بی جواب

هجر آمد و من ،پرستو بشدم

مرا بال و پری داد

همه جا رفتم...

و سرانجام،بیافتم آن خانه کجاست.

آدرسش اینجاست

کوچه تنهایی ها

خانه ای است رنگی

پلاکش بی رنگ است

دربش آبیست،اما بوستانش،همگی مشکیست

اسم آن خانه غم است

دیوارش از جنس سکوت

همه اش آینه کاری بودند

به تماشا بنشستم،که به ناگه

خدا را دیدم،با آغوشی باز

بگریستم من آنجا

که چرا تا حالا،خانه غم هایم را سر نزدم.

تگها Tags: