صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

شرط پیوستن
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٥   کلمات کلیدی:

شرط پیوستن به تمام خوبیها ،

پیراستن از هرچه بدیهاست.