صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

تبلیغ الحاد از تلوزیون
ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٤   کلمات کلیدی:

چندیست کلیپهایی با عنوان "من خدا هستم" توسط افرادی معلوم الحال و شناخته شده در فضای مجازی انتشار یافته است.این کلیپها به صورت موضوعی و در یک فرایند سریالی با انواع و اقسام مغالطات سعی در رد مبانی اعتقادی ادیان الهی و بالاخص اسلام هستند و با انبوهی از سفسطه های رنگارنگ و حساب شده و به اصطلاح علمی در پی اثبات مبانی الحادی و مادیگرایی می باشند.

غرض از این نوشتار بحث در مورد این کلیپها نیست زیرا که هر فردی اگر به اندازه سر سوزنی عقل داشته باشد پی به ماجرا می برد و دست این جماعت را رو میکند.ولی مطلب اینجاست که در تلوزیون جمهوری اسلامی ایران در مستندهای پزشکی و طبیعی و همچنین برخی مستندها در مورد زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی جوامع که از شبکه های مختلف بالاخص شبکه مستند و شبکه چهار پخش میشوند،به صورتهای مختلف سعی در القای مبانی الحادی به مخاطبان می باشند.

این مستندها با به کار گیری واژه هایی چون تکامل،بیگ بنگ،پیدایش انسان و... فضای ذهنی مخاطب را آلوده میکنند که این آلودگی باعث شک در مبانی دینی و اعتقادی افراد شده که سرانجامی جز الحاد و بی معنایی زندگی را برای فرد به همراه ندارد.

اگر ما بر این اعتقاد هستیم که دین اسلام کاملا علمی هست که هست،باید این باور و اعتقاد را به صورت علمی و عقلانی و ملموس به مردم معرفی کنیم و تنها به مناظره های دینی و بحث های فلسفی و فقهی و همچنین برنامه های شبکه قرآن بسنده نکنیم که در غیر این صورت،این گونه مستندهای الحادی با عناوین علمی و به اصطلاح مدرن، هستی را جز بی معنایی و آینده را جز نیستی برای ما معنا نمی کنند(و این شبیه این است که ما با آبکشی بخواهیم آب بردارم!).

و نتیجه این القائات، فراموشی آخرت و از یاد بردن مهدویت است.و این بزرگترین تهدید برای ساخت نظام اسلامی می باشد.

والعاقبة للمتقین.