صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

درسی عمیق برای ساخت تمدنی عظیم
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٥   کلمات کلیدی:

مسلمانان تا وقتی به پوشیدن لباس غیر مسلمانان و خوردن غذای آنها روی نیاورده اند ، مشكلی نخواهند داشت .


اما وقتي به
فرهنگ آنها رو آوردند خداوند نیز ذلت و بیچارگی را بر آنها چیره می كند .

   

   

امام صادق علیه و آله السلام