صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

آیا ما خواهان حقیقی حضرت حجت (عج) هستیم؟
ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی:

به خویشتن نگاه کن،چه می گویی؟ از خدا چه درخواستی داری؟آیا ما آن میزان که حوائج دنیوی و اخروی خود را از خدای منان خواهانیم،ظهور حجت(ع) و بودن در رکاب او را نیز خواستاریم؟آیا ما آن میزان که برای تحقق امور دنیوی در پی جواب هستیم به دنبال راه های خدمت و بودن در جوار مهدی(عج) ، تلاش و جهد می کنیم؟

جواب تمامی سوالات برای بیشتر ما و حداقل برای اینجانب،منفی است.چرا خود را فریب دهیم.این ما هستیم که موانع ظهور مهدی(عج) این آخرین باقیمانده از خدا بر روی زمینیم.این ما هستیم که غافلان و معاندان در راه اوییم.و هنوز نادانیم و در پی جوابی از جنس خودمان هستیم.به بالا نمی نگریم،جواب تمامی سوالات و تمامی خواسته ها در این دنیای فانی و فریب ،تنها و تنها ، ظهور است. دشمنان ،کار خود را می کنند ،روی دیگر سکه ، با ماست.

برخیز،هشیار باش و هشیار کن که این ،کمترین عمل به تکلیف است.پیدا کن،آنچه را که برایش به وجود آمدی و بیاب آن مسیری را که تو را به آن منزل گاه آخر خواهد رساند.