صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

بگو، که خادمی یا خائن؟
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

در این عصر ظهور ، که همه موجودات این ارض خاکی و ملکوت سماوات در انتظار موعود،این آخرین قطعه از بازی زندگی هستند، در حال انجام چه هستی؟

خدمت یا خیانت.مسئله این است.ما همه انسانها،بهتر بگویم ،همه مسلمانان که اگر از این نیکتر خواهی باید گفت:تمامی شیعیان ،این پیروان راستین حق که شاید برای ما اندکی و یا شاید بسیار زیاد است، هر آینه در حال انجامیم ،انجام کاری که به خدا منتهی می شود و کمکیست به ظهور، به کنار رفتن پرده های حجاب بین ما و امام عصر(عج)،و یا شاید منتهی به شیطان و افزودن بر غلظت حجاب های بی انتهای عصیان.هر عمل نیک حتی اندک در جهت رضای پروردگار یعنی،اعلام آمادگی،آمادگی برای دیدار برای آن موعود در انتظار و هر معصیتی ولو کم،رفتن است به قعر،به نامنتهای غیبت و فرو رفتن در منجلاب عالم دهر که همانا محرومیت از دیداریست که همه در انتظار آنیم.

بنگر،بنگر که چه می کنی.آیا در حال خدمت به تحقق آن دولت کریمه ای و یا خیانت به تمامی آن کسانی که برای آن لحظه موعود در حال مبارزه اند؟بیدار باش،که بیداری همانا بودن در انتظار است.انتظاری که خود سازنده ما و سازنده تمامی آن چیزهاییست که یاری میرسانند یوسف زهرا را، و کمکیست بر زدودن پرده های غیبت و حجاب های عصیان.حال بگو که چه می کنی؟