صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

همه مسیر ها به مهدیه ختم می شوند
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱   کلمات کلیدی:

تمام شد،دیگر جاده ای به سوی منافع غرب احداث نخواهد شد.جاده ها دیگر به رم ، لندن واشنگتن ختم نمی شوند.دیگر توطئه ای از جانب غرب در کار نیست .همه واقعه ها،نشانه اند. مسیرها به سوی غایت خود ،آنجایی که باید باشند، هستند.غرب بر لبه پرتگاهیست که خود، سازنده آنست.دموکراسی غربی ،در احتضار به سر میبرد.مردمان بیدار شده اند و خود به جنگ ساخته خویش، شمشیر کشیده اند.پایان تاریخ در حال رقم خوردن است و آخرین قطعه عالم امکان در حال قرار گرفن.مردمان مسیر را یافته اند،مسیری که آنها را از چنگال اهریمن نفسانیت و انانیت رهایی خواهد داد.انسان، در آستانه تاریخ به سر میبرد در آستانه تاریخی که آغازی بر یک پایان است.آغاز هستی،آغاز انسانیت،انسانیتی که شایسته و خلق شده برای آن است.امت واحده در حال شکل گیری و انسجام است.به پاخیزید و آخرین ضربه های شمشیر وحدانیت را بر پیکره چرک آلود غرب زنید.اسلام در حال جان گرفتنی دوباره است.انقلاب بزرگ، نزدیک است.سوار بر کشتی نوح شوید و در دست شمشیر و بر زبان بانگ تکبیر به سوی ساحل دولت کریمه رهسپار شوید.

مردی در انتظار ماست.