صاحب زمان من

*مردی در ساحل امن دولتش ، چشم به راه ماست*

تکلیف ما
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳٠   کلمات کلیدی:

ما ، ماموریم به تکامل خویش.


قصه عشق
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳٠   کلمات کلیدی:

قصه عشق از آن روز شروع شد که خدا

   

مهر یک بی کفن انداخت میان دل ما

 

ناشناس